Orientační ceník účetních služeb

Daňová evidence - pro neplátce DPH dle rozsahu

750 –   900 Kč/měs

Daňová evidence - pro  plátce DPH dle rozsahu

800 – 1500 Kč/měs

Mzdy – evidence- personalistika 1-3 zam.

                       600 Kč /měs

Účetnictví  (podvojné) - cena dle rosahu 1300 Kč - cena dle rosahu

Zpracování daňového přiznání

                       800 Kč

Vyplnění Přehledu na zdrav. a soc. pojišťovnu

                      100 Kč

Drobné práce tisk deníku, kopírování

                       50 Kč

Další doplňkové služby: kopírovací, skenovaní, tisk a výroba navštívenek je závislá od spotřebovaného materiálu a hodin práce. Podle objednávky zpracuji cenovou kalkulaci předem.

Orientační cena za webové stránky:

Hodně záleží na dohodě s klientem, jaký hosting si vybere (kde chce mít stránku umístěnu a s jakou adresou). Dále jakým způsobem nám budou dodávány textové a obrazové materiály ke zpracování do webu. Preferuji zasílání elektronicky. Cena webové stránky v HTML kódu je fakturována podle náročnosti zpracování


Index- úvodní stránka

1500 -3500 Kč

Odkazované stránky

  200 – 600 Kč

Úprava fotografií pro účely webu i s vložením

            150 Kč / 10 ks

Rychlá aktualizace ze zaslaného materiálu

    150 -200 Kč

Fotografování akce pro účel webu

                       200 Kč/h

Návrh navštívenek korespondující s web. presentací

                      600 Kč

Postytnutí věrnostní slevy :


– klientům, jež mají u nás  vedeno účetnictví spolu s webovou presentací – 15 % z každě fakturované částky.
Sleva za platbu v hotovosti 5% z fakturované částky.

               (aktualizace - 25.2 2009 )